Mošovce 2012

25.08.2012 08:00

Trošku možná předčastně, ale info musí být :

 

                                           36. ročník volejbalového turnaja

36. ročník medzinárodného volejbalového turnaja
vo volejbale mužov a žien
„O pohár ŠRZ Drienok Mošovce“

konaný pri príležitosti 68. výročia SNP


Usporiadateľ:  KOVO-LAK, s.r.o., Martin v zastúpení Ing. Pavel Sklenár
                           Športovo-rekreačné zariadenie Drienok v Mošovciach
                           Obec Mošovce

Mediálny partner: Rádio ZET

Termín konania: 25. – 26. augusta 2012

Miesto konania:  volejbalové ihriská v areáli 
                               Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach

Prezentácia:  piatok 25.8. 2012 od 17.00 hod. do 21.00 hod. osobne alebo
                         zaslať do 18.8. 2012 na adresu organizátora alebo
                         e-mailom na kovolak@kovolak.sk
                         Družstvá hrajúce v prvej triede predložia povinne súpisku.

Kategórie:  ženy a muži všetkých súťaží, registrovaní aj neregistrovaní

Štartovné: 25,00 EUR za družstvo

Úhrada štartovného: priamo pri prezentácii alebo
                                        na účet č. 2625026146/1100 do 20.8.2012

Zahájenie:  sobota 25.8.2012 o 8.00 hod.

Prihlášky:     - kontaktná osoba Ing. Pavel Sklenár, +421 903 620 077
                    - poštou: KOVO-LAK, s.r.o., Za Jordánom 35, 036 01  Martin
                    - e-mailom: kovolak@kovolak.sk
                    - faxom: +421 43 49 44 130

Pravidlá turnaja: hrá sa podľa súťažného volejbalového poriadku

Ceny:   družstvá na prvom až treťom mieste v každej kategórii obdržia pohár,   vecné ceny a diplom

Ubytovanie:  - chatky a Penzión Drienok* v Športovo-rekreačnom zariadení Drienok
                           v Mošovciach -  telefón: +421 905 442 831, +421 43 49 44 172
                        - vo vlastných stanoch za poplatok
                        - v turistickej ubytovni SOŠ rybárskej Mošovce +421 43 49 44 230

Rezervácia   spôsob rezervácia ubytovania v Športovo-rekreačnom zariadení
ubytovania:  Drienok v Mošovciach nájdete na www.drienok.sk

Stravovanie:  Reštaurácia – pizzéria v Penzióne Drienok, Jedáleň AQUA, bufety 
                          rýchleho občerstvenia – stravu nie je potrebné objednávať vopred

Zábava:  piatok a sobota diskotéka